Nachádzaš sa tu: Hlavná stránkaAnalýza ľudského tela prístrojom InBody

InBody

Inbody kontrola chudnutia Inbody kontrola chudnutia

Analýza ľudského tela prístrojom InBody 230

Pri vyšetrení prístrojom InBody 230 sa dozviete vašu presnú hmotnosť, presné množstvo kostrového svalstva, presné množstvo podkožného a vnutrobrušného (visceralného) tuku  v organizme a jeho rozloženie, množstvo kostí a zadržanej vody v tele, vyváženosť postavy, množstvo minerálov a kalcia v tele a ich presné proporcionálne rozloženie. Index retencie vody pomáha nutričnému špecialistovi určiť skryté zadržiavanie vody v bunkách resp. mimo nich a tendenciu k „ vnútorným“  opuchom.

 

Prístroj InBody 230

Prístroj umožňuje ďalej presne zistiť rozloženie segmentálnej svaloviny v horných i dolných končatinách a v oblasti brucha. Počas jedného merania sa zároveň špecialista dozvie množstvo tuku v tele a jeho presné uloženie v kilogramoch i percentách.  Z vyšetrenia podobného CT vyšetreniu je potom zrejmé kde je tuk uložený, či je uložený v podkoží, alebo vnútri brucha okolo vnútorných orgánov ( pečeň, oblička, črevá ) a či predstavuje len kozmetický defekt, alebo riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, náhleho infarktu myokardu či iných závažných ochorení.  viac čitajte tu....

Prístroj pomôže nutričnému špecialistovi presne zistiť aj ostatné parametre prípadnej obezity ako BMI ( Body mass index ), % tuku v tele v rôznych oddieloch, hodnotu WHR ( pomer pásu a bokov tela ), minimálnu kalorickú potrebu, množstvo celkovej vody v tele, presnú hmotnosť kostí v tele, množstvo proteínov a minerálov v organizme a ich rozloženie v kostiach a mimo kostí čo ocenia hlavne ženy okolo 40-50 rokov. Presne stanoví tzv. nutričnú diagnózu.

prístroj InBodyVypočíta koľko kilogramov svalovej hmoty či tuku je pre vás potrebné zredukovať či pribrať a objektívne zhodnotí časť tela, ktorej sa to týka.

Sumarizáciou týchto nameraných údajov je špecilistovi navrhnutý optimálny cvičebný plán podľa vypočítaného výdaja energie pri ponúknutých druhoch športu, ktorý je špecifický pre každého jednotlivca a závisí práve od nameraných parametrov minimálnej kalorickej potreby a iných zhodnotených ukazovateľov vášho tela, zároveň prístroj určí aj stupeň telesnej zdatnosti klienta.

 

InBody diagnostiku ocenia tiež športovci či ľudia po operáciách a úrazoch, kde počas ich rehabilitačného procesu monitorujeme objektívny nárast svalovej hmoty v končatinách resp. diagnostikujeme presnú stratu svalstva v operovanej končatine s návrhom ako rýchlo doplniť svalovú hmotu.

 

Prístroj odporučí denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie čo výrazne a efektívne napomôže stanoviť prípadný diétny program pre klienta, ktorý vypracuje a odporučí nutričný špecialista nášho centra.

 

Počas obdobia chudnutia je klient pravidelne monitorovaný a meraný prístrojom tak, aby chudnutie prebiehalo želaným smerom a klient strácal len tuky a nie svalovú hmotu, čo je najčastejším nesprávnym prejavom rôznych diét v minulosti a vedie k celulitíde a jo-jo efektu.

 

V priebehu procesu chudnutia monitorujeme aj množstvo proteínov a minerálov v kostiach, čo je výnimočne potrebné práve v období osteoporózy či už manifestnej u žien v období klimaktéria, alebo skrytej, prítomnej aj u mladšej vekovej populácie nevynímajúc mužov.

 

Po analýze tela prístrojom InBody je možné presne navrhnúť komplexnú liečbu obezity, individuálne prispôsobenú na mieru klienta s dôrazom vysokej efektivity a bezpečnosti pod odborným dohľadom.

Reálne výsledky užívania diétneho programu Medidiet:

imageimageimageimageimageimage

Ako to vlastne funguje? 

Vyšetrenie zloženia tela pomocou InBody je založené na princípe bioimpedancie ( BIA), to znamená na stanovení odporu na základe prietoku elektrického prúdu. 

Technológia DSM-BIA zaručuje jednu z najpresnejších dostupných analýz na svete. Žiadna iná váha s bio-impedačnou techológiou, ktorú vám ponúknu všade inde, vám nebude môcť zaručiť tak presnú analýzu ako InBody.

BIA (Bioelectric Impedance Analysis – Analýza biolektrickej impedancie)  „metóda bioelektrickej impedancie“  je technika, pri ktorej sa meria odpor elektrických prúdov prechádzajúcich telom. Elektrina prúdi telom cez telesnú vodu, ktorá má vysokú vodivú schopnosť a odpor meraného tela sa tak mení v závislosti na množstve telesnej vody. Analyzátor telesného zloženia pomocou metódy BIA meria telesnú vodu na základe predpokladu, že telo je valec. Telesnú vodu vo valci je možné vypočítať pomocou rovnice:

„odpor: dĺžka“ a „objem = povrch x dĺžka“

Pokiaľ chceme zmerať telesnú vodu metódou BIA, musíme zistiť impedanciu (odpor) a výšku (dĺžku). Toto je označené ako impedančný index (L2/Z). Pomocou vypočítaného množstva telesnej vody sa dá zistiť množstvo beztukovej hmoty a pokiaľ sa od hmotnosti tela (celková hmotnosť tela) odpočítame beztukovú hmotu, dostaneme tukovú hmotu. Podstatou metódy BIA je teda presné zmeranie impedancie.

zložšnie ľudského telaPredchádzajúce BIA metódy merania chápali telo ako jediný valec. InBody však merajú impedanciu tak, že rozdelia telo do piatich valcov.

Pokiaľ meriate vodu pomocou jedinej hodnoty impedancie, v prípade, keď je telo chápané ako jediný valec, je väčšia pravdepodobnosť výskytu chyby. Rozvrhnutie telesnej hmoty a metabolické charakteristiky sú však v pažiach, nohách a trupe rôzne, a pokiaľ sa na tieto rozdielnosti neberie zreteľ, zvyšuje sa možnosť výskytu chýb. InBody rozdeľuje telo na 5 rôznych valcov so zreteľom na ruky, nohy a trup a vypočíta impedanciu každého z nich zvlášť. InBody dokáže presne zmerať impedanciu aj deťom, starším osobám, osobám s ťažkou obezitou, športovcom alebo chorým osobám, nie len zdravým. (Podrobné informácie nájdete v technických údajoch InBody).InBody diagnostiku ocenia tiež športovci či ľudia po operáciách a úrazoch, kde počas ich rehabilitačného procesu monitorujeme objektívny nárast svalovej hmoty v končatinách resp. diagnostikujeme presnú stratu svalstva v operovanej končatine s návrhom ako rýchlo doplniť svalovú hmotu.

Prístroj odporučí denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie čo výrazne a efektívne napomôže stanoviť prípadný diétny program pre klienta, ktorý vypracuje a odporučí nutričný špecialista nášho centra.

Počas obdobia chudnutia je klient pravidelne monitorovaný a meraný prístrojom tak, aby chudnutie prebiehalo želaným smerom a klient strácal len tuky a nie svalovú hmotu, čo je najčastejším nesprávnym prejavom rôznych diét v minulosti a vedie k celulitíde a jo-jo efektu.

V priebehu procesu chudnutia monitorujeme aj množstvo proteínov a minerálov v kostiach, čo je výnimočne potrebné práve v období osteoporózy či už manifestnej u žien v období klimaktéria, alebo skrytej, prítomnej aj u mladšej vekovej populácie nevynímajúc mužov.

Po analýze tela prístrojom InBody je možné presne navrhnúť komplexnú liečbu obezity, individuálne prispôsobenú na mieru klienta s dôrazom vysokej efektivity a bezpečnosti pod odborným dohľadom.

Reálne výsledky užívania diétneho programu Medidiet :

Pred vyvinutím InBody merali analyzátory telesného zloženia jedinú impedanciu priložením elektródy na ruky a nohy. („Meraním impedancie tela ako celku“). Pri analýze telesného zloženia s použitím impedancie tela ako celku nie sú vo výsledku brané na zreteľ rozdielnosti v metabolických charakteristikách trupu a končatín, a z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť presnú analýzu telesného zloženia. InBody používa 8 dotykových elektród, ktorými je do tela pustený prúd s rozdielnym napätím a prúdením, vďaka čomu získame 5 rôznych impedancií pre trup a zvlášť pre každú zo štyroch končatín. Touto exkluzívnou hĺbkovou analýzou InBody sa dá dosiahnuť presné stanovenie celkového telesného zloženia a je ňou tiež možné merať svalovú hmotu v jednotlivých telesných častiach.

Multifrekvencia; multifrekvenčné meranie

Pri analýze telesného zloženia metódou BIA sa používa štandardná frekvencia 50 kHz. A to z dôvodu, že práve frekvencia okolo 50 kHz má najvyššiu reaktanciu a je najľahšie zistiť ňou telesné charakteristiky, a aj preto, lebo je z technického hľadiska najľahšie použiteľná. Frekvencia 50 kHz ale nie je schopná prestúpiť bunečnou membránou, šíri sa iba mimobunečnou tekutinou, a preto nie možné presne zmerať vnútrobunečnú tekutinu. Koncom 80. rokov vznikla tendencia používať viac frekvencií a bolo zistené, že frekvencia na 200 kHz dokáže prestúpiť i bunečnou membránou. Keďže InBody pracuje so 6 frekvenciami, 1, 5, 50, 250, 500 a 1000 kHz, dokáže presne zmerať vnútrobunečnou a mimobunečnú tekutinu. Multifrekvenčná technológia InBody je náročná technológia, ktorá je výsledkom vedeckého výskumu a skúseností.

Prečo s nami?

 

Sme jedno z najstarších a najpopulárnejšich redukčných centier na Slovensku so zameraním na vysoko - bielkovinovu ketogénnu dietu,so stovkami spokojných zakazníkov čo schudli od pár kíl telesneho tuku až po vyše 80 kg, pod neustálou odbornou kontrolou počas redukcie.

 

Spoľahnite sa na odborníkov s veľkou klinickou skúsenosťou v problematike ketogénnej diety, nevyhadzujte svoje peniaze a čas na kadejaké experimenty bez odborného poradenstva s možnosťou poškodenia zdravia a návratu stratených kíl tuku jojo efektom.

 

Prídite a poradíme Vám čo je vhodné pre Vás na základe dlhodobej praxe a presnej diagnostiky najmodernejšou technológiou DSM-BIA prístrojom InBody

 

Naše medicínske diagnostické prístroje ktoré predstavujú vedeckú senzáciu v medicínskom svete Vám pomôžu odhaliť chorobné zmeny už v počiatočných štádiách, ktoré zapríčiňujú srdcový infarkt, mozgovú príhodu, indikujú aterosklerózu a mnohe iné.

 

Posledná novinka

Sociálne siete

demo

Napíšte nám

Email:
Vaše meno:
Telefón:
Správa: